LT    EN     
 
   
APIE MUS     PRODUKCIJA     MAVIS    POLISI    KONTAKTAI  
   


MAVISProjekto pavadinimas: "Mobilaus alyvų valymo įrenginio sukūrimo galimybių tyrimas" (MAVIS)

Projekto Nr.: S-VP2-1.3-ŪM-01-095

Finnansavimas: Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" uždavinio "Padidinti MTTP veiklos efektyvumą privačiame sektoriuje" priemonės Idėja LT kvietimą Nr. 1 iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto aprašymas: Šio projekto tikslas yra įvertinti poreikių mokslinei tiriamajai veiklai, kuri padėtų sukurti mobilų naudotų industrinių (turbinų, transformatorių ir hidraulinių) alyvų valymo įrenginį. Įrenginys skirtųsi nuo egzistuojančių analogų tuo, kad būtų mobilus ir valytų alyvą kliento įmonėje nestabdant technologinių procesų, ir kompleksiškai valant alyvų eksplotacijos laikas būtų prailgintas 5 kartus.

Sprendžiamos problemos:

- Mažinamas alyvų kiekis. ES turbinų ir transformatorinių alyvų yra panaudojama apie 7 milijonus tonų kasmet. Lietuvoje uždarius Ignalinos AE, maždaug 3 katus išaugs kitų elektrinių apkrovimas, sąlygojantis padidėjusi alyvų kiekį, kurių utilizavimui jau dabar būtina ruoštis.

- Alyvų ir filtrų keitimo kaštų mažinimas. Statistiniai duomenys rodo kad turbinos 1 val. prastova įmonei kainuoja iki 110 tūkst. EUR, todėl siūlomas sprendimas mažintų kliento įrenginio eksplotavimo kaštus bei alyvų atliekų kiekius. Šiuo metu nėra žinomi technologiniai sprendimai leidžiantys pasiūlyti mobilią panaudotų alyvų išvalymo paslaugą nestabdant technologinių procesų ir pajėgių užtikrinti aukštą valymo kokybę. Atlikus Lietuvos įmonių apklausą, buvo identifikuotas aukštas tokios paslaugos poreikis.

Įrenginys bus kuriamas remiantis jau turimu įdirbiu bendradarbiaujant su Ukrainos mokslininkais, dirbančiais šioje srityje ir turinčių technologinių sprendimų panaudotų alyvų išvalymui iki aukšto švarumo lygio (pagal tarptautinį ISO standarta). Ekspermentiškai patikrinta technologija, pagrįsta elektrostatinio lauko, turbininio filtro bei aukštos temperatūros procesais priemaišų iš alyvų pašalinimui, yra novatoriška ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos mastu, todėl pareiškėjas, išbandęs įrendinį Lietuvos rinkoje bandys išeiti su juo į Europos ir pasaulines rinkas.

Projekto biudžetas: 102.385 Lt
Finansuojama dalis: 51.192 Lt

Projekto pradžia: 2008-11-03
Projekto pabaiga: 2009-10-30
© TeleBaltika, 2003 sprendimas: www.elcomp.net